Τελική βαθμολογία υποψηφίων και πίνακας εισακτέων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής ΥγείαςΑκ. Έτος 2019-2020

Τελική βαθμολογία υποψηφίων και πίνακας εισακτέων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής ΥγείαςΑκ. Έτος 2019-2020

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΚ.ΕΤΟΣ 2019 2020