Υποδομές

Το ΠΜΣ-ΗΚΠΑΥ λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αμπελόκηποι)  στο κτιριακό συγκρότημα της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, το οποίο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και υποδομές , ενώ εξυπηρετείται από μεγάλο αριθμό γραμμών αστικών λεωφορείων, γραμμών τρόλεϊ και το σταθμό «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» του Μετρό, ενώ υπάρχει διαθέσιμος και χώρος στάθμευσης για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες/δεξιότητες (ΦΜΕΑ).

Αίθουσες

Στο κτήριο υπάρχουν επτά διαθέσιμες αίθουσες (χωρητικότητας 24 – 100 ατόμων), με σύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, η αίθουσα συσκέψεων του  Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας-ΕΑΤΥ/LabHTA και το Συνεδριακό Κέντρο «Γιάννης Κυριόπουλος» (χωρητικότητας 140 θέσεων με πλήρη οπτικοακουστικά συστήματα) . Στο κτήριο λειτουργεί και το Εργαστήριο Η/Υ.

Στους χώρους των εμπλεκόμενων στο ΠΜΣ-ΗΚΠΑΥ Τομέων του ΤΠΔΥ υπάρχουν γραφεία και χώροι συνεργασίας ώστε διδάσκοντες αλλά και φοιτητές να μπορούν να συνεργάζονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευσης.

Βιβλιοθήκη

Στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών λειτουργεί βιβλιοθήκη /αναγνωστήριο με 14 θέσεις Η/Υ για πρόσβαση στις e-libraries και μία μεγάλη συλλογή βιβλίων με εξειδίκευση στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Η Βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο διαθέτει ειδικά αυτόματα μηχανήματα επιστροφής των βιβλίων που δανείζονται οι φοιτητές ώστε ακόμη και εκτός των ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης να μπορούν οι φοιτητές να επιστρέφουν τα βιβλία. Οι φοιτητές του ΠΜΣ φυσικά υποστηρίζονται και απο την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΠΑΔΑ.

Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (LabHTA)

Το ΠΜΣ συνεργάζεται με το Εργαστήριο Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (LabHTA) (https://labhta.uniwa.gr/) το οποίο ιδρύθηκε το 2020 και ανήκει στον Τομέα Συστημάτων Υγείας και Πολιτικής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας (ΦΕΚ 5167/Β΄/23.11.2020). Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ευρύτερα ζητήματα τα οποία αφορούν την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις Τεχνολογίες Υγείας και την εν γένει διαχείριση της Τεχνολογίας Υγείας, με έμφαση σε οικονομικές και ηθικές διαστάσεις, υπό την οπτική του συστήματος υγείας και της κοινωνίας. Τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου αποτελούν η εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, η διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα, καθώς επίσης και άλλες ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες στα αντικείμενα του. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Εργαστήριο προωθεί επίσης τη συνεργασία τόσο με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Πληροφοριακά Συστήματα

Το ΠΜΣ χρησιμοποιεί το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου (ΙΛΥΔΑ), του ΠΑΔΑ, μέσω του οποίου γίνεται η διαχείριση των βασικότερων λειτουργειών της Γραμματείας (π.χ δηλώσεις μαθημάτων, ενημέρωση βαθμολογιών, παρακολούθηση της προόδου και της τήρησης προϋποθέσεων λήψης πτυχίου, , η έκδοση πιστοποιητικών, πρόγραμμα μαθημάτων και εξετάσεων, οι αιτήσεις για φοιτητικές παροχές, κλπ)

Το ΠΜΣ για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση χρησιμοποιεί το σύστημα ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (Moodle), (https://moodle.uniwa.gr/) καθώς και την Πλατφόρμα εφαρμογή για σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης MS Teams (https://teams.microsoft.com/).

Το ΠΜΣ και το Τμήμα χρησιμοποιεί το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διακίνησης Εγγράφων (ΠΑΠΥΡΟΣ) για την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου και διαχείριση των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και αιτήσεων από την Γραμματεία, το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων.

Στους φοιτητές του Τμήματος ανεξαρτήτως βαθμίδας είναι διαθέσιμο το σύστημα Office 365, το οποίο προσφέρεται από την εταιρεία Microsoft. Στο σύστημα επίσης έχουν πρόσβαση μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου. Η πρόσβαση στο λογισμικό είναι εφικτή μέσω SSO, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Οι χώροι του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ασύρματο δίκτυο wi-fi, στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες πλοήγησης στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση στο λογισμικό είναι εφικτή μέσω SSO, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Εικονική Περιήγηση στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών

Ίδιοι Πόροι ΠΜΣ

Το ΠΜΣ έχει διαθέσει ιδίους πόρους χρηματοδότηση για εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού, πληροφοριακού και εποπτικών μέσων, συμπληρωματικά αυτών του ΠΑΔΑ, ώστε να καλύπτονται οι διαρκείς ανάγκες του και να παρουσιάζει μια αξιοπρεπή και μέσα στην αιχμή της τεχνολογίας εικόνα για τους εμπλεκόμενους φοιτητές- συνεργάτες – ακαδημαϊκούς. Επιπλέον των παρεχόμενων από το ΤΠΔΥ υποδομών και για τη εξασφάλιση της λειτουργίας του, το ΠΜΣ-ΗΚΠΑΥ διαθέτει δικό του οπτικο-ακουστικό εξοπλισμό (laptop τελευταίας τεχνολογίας, data projector, ψηφιακές γραφίδες, ασύρματα μικρόφωνα πέτου και χειλόφωνα συνδεόμενα τόσο με το laptop όσο και με την κονσόλα ήχου που διαθέτουν δύο αίθουσες του ΤΠΔΥ, laser pointers).