Απόφοιτοι Προγράμματος

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΠΜΣ αποτελεί τον κορμό μιας αναπτυσσόμενης κοινότητας με στόχο τη δια βίου υποστήριξη και ανάπτυξη των μελών της. Αυτή η δέσμευση εκφράζεται μέσα από μια σειρά προνομίων, όπως η δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων, οι εκπτώσεις σε σεμινάρια, η συμμετοχή σε συνέδρια, η υποστήριξη για διδακτορικές σπουδές, οι ευκαιρίες για δημοσίευση και πολλά άλλα.