Απόφοιτοι Προγράμματος

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΠΜΣ αποτελεί τον κορμό μιας αναπτυσσόμενης κοινότητας με στόχο τη δια βίου υποστήριξη και ανάπτυξη των μελών της. Αυτή η δέσμευση εκφράζεται μέσα από μια σειρά προνομίων, όπως η δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων, οι εκπτώσεις σε σεμινάρια, η συμμετοχή σε συνέδρια, η υποστήριξη για διδακτορικές σπουδές, οι ευκαιρίες για δημοσίευση και πολλά άλλα.

Μεταξύ άλλων, ο Σύλλογος αποσκοπεί:
– στη δημιουργία μίας ισχυρής κοινότητας  στελεχών/επιστημόνων στον Τομέα της Υγείας.

– στη διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση σχετικά με επιστημονικά θέματα του Π.Μ.Σ.

– στη συμμετοχή στον ευρύτερο επιστημονικό, νομοθετικό και κοινωνικό διάλογο.

– στην καλλιέργεια και προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας.

– στη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

– στην διασύνδεση των μελών με την αγορά εργασίας και την ενημέρωση για θέσεις εργασίας.

 

Έχοντας ως προτεραιότητα την διαρκή βελτίωση της ποιότητας και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας έργου αλλά και την διασφάλιση ότι ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, διενεργήσαμε έρευνα ικανοποίησης των αποφοίτων του ΠΜΣ για τα έτη 2013 έως 2020, ώστε να διερευνηθεί η εργασιακή κατάσταση των αποφοίτων, η συμβολή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξή τους.

Μάθετε περισσότερα…