Pexels Pixabay 159711

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί κάποιος/α να παρακολουθήσει το πρόγραμμα εξ αποστάσεως;

Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση. Με τον τρόπο αυτό (μερική φοίτηση), η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι έξι (6) εξάμηνα. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ποσοστό 35% των διδακτικών ωρών, αφορά σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκτός αν επιβληθεί η εξ αποστάσεως φοίτηση από εξωτερικές συνθήκες ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα αποφασιστούν από τα αρμόδια όργανα. Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας διαθέτει τις κατάλληλες τεχνικές υποδομές σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Υπάρχει δυνατότητα μερικής φοίτησης;

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε άτομα που ήδη εργάζονται, χωρίς βέβαια τον αποκλεισμό όσων δεν έχουν εργασιακή εμπειρία. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες και το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, που επιτρέπει τη μερική φοίτηση, με ανώτατη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ τα έξι (6) εξάμηνα.

Ποια είναι η προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης;

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ειδικότερα, δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο αφιερωμένο στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), τα οποία οδηγούν συνολικά στην απόκτηση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το ΠΜΣ είναι δομημένο με τρόπο που επιτρέπει τη μερική φοίτηση, με ανώτατη διάρκεια φοίτησης στην περίπτωση αυτή, τα έξι (6) εξάμηνα.

Σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, ποια διαδικασία προβλέπεται;

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν κατέχουν τα σχετικά αποδεικτικά γλωσσομάθειας, η επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα για τις ανάγκες του ΠΜΣ, θα αξιολογηθεί την ημέρα της συνέντευξης

Ποιο είναι το κόστος παρακολούθησης του ΠΜΣ;

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.000 € (τρεις χιλιάδες ευρώ) και επιμερίζονται σε τέσσερις δόσεις των 750 € (επτακοσίων πενήντα ευρώ). Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οι υπόλοιπες τρεις (3) δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Πώς γίνεται η καταβολή διδάκτρων;

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ο οποίος γνωστοποιείται κατά την εγγραφή στο ΠΜΣ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Οι υπόλοιπες τρεις (3) δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος του πρώτου μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να μην καταβάλει τέλη φοίτησης, μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Χορηγούνται υποτροφίες;

Δεν υπάρχει θεσμοθέτηση των υποτροφιών, αλλά κάποιος/α φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλλει σχετική αίτηση, η οποία, εξετάζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δίνονται οι υποτροφίες με βάση, κοινωνικά κριτήρια καθώς και λόγω αριστείας.

Σχετικά με τη διαδικασία της εγγραφής, εγώ που ενδιαφέρομαι για απαλλαγή από τα δίδακτρα, πρέπει να σας καταβάλω την πρώτη δόση, και μετά να υποβάλλω αίτηση απαλλαγής διδάκτρων;

Με την εγγραφή σας, πρέπει να υποβάλλετε Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων, εάν θεωρείτε ότι πληροίτε τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό. Ενώ η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας ή απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη φοίτησης, μέχρι την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Εάν κάποιο ή κάποια από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλω έχουν εκδοθεί από ξένο/α Πανεπιστήμιο/α, πρέπει να υποβάλλω και επίσημες μεταφράσεις αυτών;

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται η επίσημη μετάφρασή του και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Υπάρχει δικαίωμα απουσιών;

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και θα πρέπει να αποφεύγεται η καθυστερημένη προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρηση των φοιτητών. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις)  αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών της διδασκαλίας του μαθήματος.

Μπορώ να παρατείνω ή να αναστείλω την φοίτησή μου;

Δύναται η δυνατότητα αναστολής της φοίτησης με αίτηση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Η δυνατότητα αναστολής ορίζεται από τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ.