Με την πολύχρονη εμπειρία 95 ετών στην μεταπτυχιακή εκπαίδευση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), είμαστε το κορυφαίο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα στους τομείς της διοίκησης υπηρεσιών υγείας και των οικονομικών της υγείας.

Στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τα στελέχη στον κλάδο της υγείας, της διοίκησης υπηρεσιών υγείας και της δημόσιας διοίκησης να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ώστε να γίνουν οι ηγέτες που θα εφαρμόσουν καινοτόμες αλλαγές και θα αναπτύξουν τις πολιτικές υγείας του αύριο.

Οι απόφοιτοί μας εργάζονται σε σημαντικές θέσεις πολιτικής, στρατηγικής και παρεμβάσεων στην κοινότητα, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας, καθώς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Το Πρόγραμμα προσφέρει δύο ειδικεύσεις:

I. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας 

    Decision making and health policy planning

 

II. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

     Research and evaluation of innovation and policy in health care

 

Προκήρυξη 2023-2024

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ.

Οδηγός Σπουδών

Τελετής Καθομολόγησης & Απονομής Διπλωμάτων
Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023