Δείτε την προκήρυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 20/4/2021- 10/06/2021
Συστατική Επιστολή, Βιογραφικό CV 'Εντυπα: Αίτηση
Διεκδίκησε ηγετικό ρόλο στον χώρο της υγείας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία. Περισσότερα

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως καθολικός διάδοχος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ν. 4610/2019), οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με νέο τίτλο και εκσυγχρονισμένο περιεχόμενο:

 

«ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»
«MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies»

 

με δύο (2) ειδικεύσεις:

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας

(Decision making and health policy planning)

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας

(Research and evaluation of innovation and policy in health care)

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει.

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία

Προκήρυξη – υποβολή αίτησης

Δείτε την προκήρυξη

   Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 20 Απριλίου 2021

Γιατί να επιλέξετε το Πρόγραμμα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας της Ε.Σ.Δ.Υ.

Οδηγός Σπουδών

Σύμβουλοι Σπουδών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικής Εργασίας

Σύμβουλοι Σπουδών Κατεύθυνση Γενικής & Οικονομικής Αξιολόγησης 2018-2019

Σύμβουλοι Σπουδών Κατεύθυνση Νοσηλευτικής 2019

Students Courses

Πρόγραμμα Εξετάσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2021-2022
Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 20 Απριλίου 2021
Αίτηση Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 20 Απριλίου 2021