Τελετή Καθομολόγησης, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο “Γ. Κυριόπουλος” της Σχολής Δημόσιας Υγείαςόκηποι).

Τελετή Καθομολόγησης, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο “Γ. Κυριόπουλος” της Σχολής Δημόσιας Υγείαςόκηποι).

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και οι Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία», «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία», «Επαγγελματική & Περιβαλλοντική Υγεία»

σας προσκαλούν στην τελετή καθομολόγησης & απονομής των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης,

την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο “Γ. Κυριόπουλος” της Σχολής Δημόσιας Υγείας, στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών (Λεωφ. Αλεξάνδρας 196, Αμπελόκηποι).

 

 Πρόσκληση

 Πρόγραμμα Τελετής