Πίνακας κατάταξης επιλεγέντων για φοίτηση (2oς κύκλος) του ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία, ακ.έτος 2023-2024