Τελική βαθμολογία υποψηφίων και πίνακας εισακτέων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ Δημόσιας Υγείας Ακ. Έτος 2019-2020