ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/4/2020

Ψήφισμα 13ης Συνέλευσης

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 28/4/2020

Πανδημία COVID-19 : Άμεση άρση της αναστολής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Διαβάστε το Ψήφισμα