Πρόσκληση για συμμετοχή σε πανελλαδική έρευνα – Exposome@Home COVID-19 Greece

Πρόσκληση για συμμετοχή σε πανελλαδική έρευνα – Exposome@Home COVID-19 Greece

Πώς μας επηρεάζουν τα μέτρα κατά της πανδημίας COVID-19;

Με στόχο τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού, από τις 27 Φεβρουαρίου 2020, η κυβέρνηση της Ελλάδας επέβαλε μια σειρά περιοριστικών μέτρων (ακύρωση όλων των ψυχαγωγικών και λατρευτικών εκδηλώσεων, αναστολή της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των χώρων εστίασης, των εμπορικών κέντρων, των μουσείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων) με τελευταίο, από τις 23 Μαρτίου, τον αυστηρό περιορισμό στη μετακίνηση των πολιτών. Όλα αυτά τα μέτρα στόχευαν να μειώσουν τη μη απαραίτητη κυκλοφορία (“physical distancing”). Από τις 4 Μαΐου, άρχισε η σταδιακή άρση τους.

Εφαρμόζοντας τα μέτρα περιορισμού, περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι και αλλάζουμε τις συνήθεις δραστηριότητές μας και τη ρουτίνα μας. Έτσι διαφοροποιείται και ο τρόπος ζωής μας και οι συνήθειές μας που σχετίζονται με την υγεία, π.χ. μπορεί να περνάμε περισσότερο χρόνο στον κήπο, στον υπολογιστή/ οθόνες, ή το μπαλκόνι μας τώρα, και λιγότερο χρόνο στο αυτοκίνητο, αν δεν χρειάζεται να πάμε στη δουλειά.

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας υλοποιεί την πανελλαδική έρευνα

σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης των μέτρων περιορισμού (physical distancing) στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και τρόπο ζωής του ελληνικού πληθυσμού.

Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Η συμπλήρωση θα πάρει περίπου 15 – 20 λεπτά. Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://ee.kobotoolbox.org/single/::uISCBkve

Η εθελοντική συμμετοχή σας στην έρευνα είναι σημαντική, γιατί θα βοηθήσει όλους μας να μάθουμε περισσότερα για τις επιπτώσεις της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού λόγω COVID-19 και να εφαρμόσουμε προγράμματα που διαφυλάσσουν τη δημόσια υγεία. 

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την υπεύθυνη, Καθηγήτρια κα Ελπίδα Πάβη, με email στο: exposome@uniwa.gr ή μέσω τηλεφώνου, στο: 2132010239.

Έγκριση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: Απόφαση 30548/05-05-2020.