Πρόγραμμα δημόσιας υποστήριξης διπλωματικών εργασιών ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία & Πολιτικές Αξίας στην Υγεία