Πρόγραμμα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021

Πρόγραμμα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021

Δείτε το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΗΓΕΣΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ” (2020-21)

Πρόγραμμα

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ” (2019-2021)

Κατεύθυνση: Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

Κατεύθυνση: Γενική – Οικονομική Αξιολόγηση