Δημόσια υποστήριξη διπλωματικών εργασιών ΠΜΣ ΔΥΥ

Δημόσια υποστήριξη διπλωματικών εργασιών ΠΜΣ ΔΥΥ

Η δημόσια υποστήριξη διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/11/2020

Δείτε το Πρόγραμμα ΕΔΩ

Εκ της Γραμματείας του ΠΜΣ