Διαχρονικές τάσεις θνησιμότητας νόσου από κοροναϊό-19 (COVID-19)

Διαχρονικές τάσεις θνησιμοτητας covid-19

Διαχρονικές τάσεις θνησιμότητας νόσου από κοροναϊό-19 (COVID-19)

Συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών–έως 03/05/2020

Η θνησιμότητα αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες διακρατικών συγκρίσεων για την πορεία της πανδημίας από COVID-19 (μεγαλύτερη ακρίβεια των δεδομένων). Ωστόσο, για έγκυρες συγκρίσεις πρέπει να γίνεται προσαρμογή για τον χρόνο έναρξης της επιδημίας σε κάθε χώρα και να λαμβάνεται υπόψη ότι η θνησιμότητα αντανακλά τη διασπορά του ιού (και τη συχνότητα της μετάδοσης/μόλυνσης) κατά μέσον όρο 3 εβδομάδες πριν την ημέρα στην οποία αναφέρεται η θνησιμότητα.

Δείτε την μελέτη του Ομότιμου Καθηγητή της Ε.Σ.Δ.Υ. κ. Παναγιωτόπουλου Τάκη και του Παπαμιχαήλ Δημήτρη Επιδημιολόγου του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας.

Διαχρονικές τάσεις θνησιμότητας από Covid 19.pdf