ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Β΄ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2020