ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Eπιλεγέντες για φοίτηση στα ΠΜΣ  ακ.έτους 2019-2020, καθώς και το έντυπο Δήλωσης Αποδοχής, το οποίο καλούνται να υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  Εντυπα