ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΜΣ Ηγεσία, Κοινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΜΣ Ηγεσία, Κοινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία  ανακοινώνει τους Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και επιτυχόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. 

Δείτε τους Πίνακες ΕΔΩ